ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Өөрчлөгдөн хувьсаж буй өрсөлдөөний эрин үед манлайлах чадвар бүхий, нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг авчрах, хувь хүний манлайлах чадварыг академик боловсролтой хослуулан эзэмшсэн ирээдүйн удирдагчдыг бэлтгэхэд оршино.

БИДНИЙ УРИА

Бид дэлхийн иргэнийг бэлтгэнэ.

АЛСЫН ХАРАА:

Монгол улсдаа төдийгүй дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын таатай орчин бүрдүүлсэн, оюутан төвтэй, багшлах болон суралцах шилдэг аргачлалыг нэвтрүүлсэн,олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, судалгаан дээр суурилсан дээд боловсролыг олгох цогц их сургууль болгон хөгжүүлнэ.