ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн МТОН ХАРИЛЦАХ АЛБА

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБА

ГУДС-ийн Мэдээлэл технологи, олон нийттэй харилцах албаны зорилго нь:Сургууль болон сургуулийн дэргэдэх байгууллагуудын электорон мэдээлэл, дотоод сүлжээ, сургалт, үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй програмуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, сургууль байгууллагын маркетинг зэрэг мэдээлэл олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааны чиглэлийн ажлуудыг гүйцэтгэдэг :

2014-2015 оны хичээлийн жилээс албаны даргаарД.Идэрхангай, А.Лхагвадулам нар ажиллаж байна.

 1. Сургуулийн болон сургуулийн дэргэдэх байгууллагуудын Web site-ийг шинэчилж, хөгжүүлэх
 2. Хичээлийн байрын орчин, давхаруудыг камержуулах ажлыг хийж дуусгаж үйл ажиллагаанд нь тогтмол хяналт тавих, сургуулийн дотоод холбоог тогтвортой ажиллуулах
 3. Сургалтын албаны үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй программуудыг хэвийн ажиллахад хяналт тавих. Эдгээр програмын талаар холбогдох багш, ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах
 4. Дээд сургуулийн номын сангийн Lib4, Санхүүгийн болон ажилчидын цаг бүртгэлийн программуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж туслаж ажиллах.
 5. Сургуулийн брэнд маркетингд чиглэсэн сурталчилгааны материалуудын эх бэлтгэлийг хийж хэвлэлүүлэх
 6. Студын үйл ажиллагааг хариуцаж ажиллуулж, сурталчилгааны кино, бичлэг хийх, ТВ бичлэг бэлтгэх, сурталчилгаа, хэвлэл мэдээлэлийн чиглэлээр ТВ, радио, хэвлэлийн болон бусад байгууллага иргэдтэй хамтран ажиллах.
 7. Сургуулийн болон салбар нэгжүүдийн холбогдох материалуудыг электрон хэлбэрээр архивлах замаар мэдээлэлийн нэгдсэн сан бий болгох, мэдээлэлийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах.
 8. Сургуулийн FaceBook, Tweeter-ийг идэвхжүүлж, дагагчид, хандагсадыг нэмэгдүүлэх зэргээр сургуулийн сурталчилгааны мэдээллийг өргөтгөх
 9. Сургуулийн хэмжээний интернэтийн болон компютер бусад аудио, ведио техник хэрэгсэлийн засвар, ашиглалт, программ хангамж, хэвийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх
ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ ЗӨВЛӨЛ, АЛБА:
 1. УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
 2. ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ
 3. ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛ
 4. ГЛОБАЛ ГРУП
 5. ГЛОБАЛ САН
“ШИНЭ ЗУУНЫ УДИРДАГЧ”АХЛАХ СУРГУУЛЬ
 1. СУРГАЛТЫН АЛБА
 2. САНХҮҮГИЙН АЛБА
 3. ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛ
 4. НОМЫН САН
 5. ТАЙВАНЫ БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ