ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн АНГЛИ ХЭЛНИЙ ТЭНХИМ

ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ТЭНХИМ

Англи хэлний тэнхим нь 2014 онд байгуулагдсан

Тэнхимийн зорилго: Англи хэлийг сайн эзэмшсэн сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухаан, заах арга зүйн өндөр чадвартай багш мэргэжилтэнг бэлтгэх

Тэнхимийн бүрэлдэхүүн:

2014-2015 оны хичээлийн жилд мэргэжлийн 4 багшийн бүрэлдэхүүнтэй сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

 1. С. Дагиймаа: Ph.D, Дэд Профессор, Тэнхимийн эрхлэгч
 2. 1982 онд ЗХУ, Ташкентын Их сургууль, 1997 онд Хүмүүнлэгийн ухааны Их сургуулийг англи хэлний орчуулагч,2002 онд багшийн курсийг тус тус төгсөн мэргэшсэн
 3. 2006 онд “ Суралцагчдын гадаад хэлний үгийн санг баяжуулах нь” сэдвээр хүмүүнлэгийн ухааны докторын Ph.D,зэрэг хамгаалсан Боловсролын байгууллагад нийт 21 жилдээ ажиллаж байгаа.
 4. 2014-2015 оны хичээлийн жилээс Глобал Удирдагч Дээд Сургуулийн Англи хэлний Тэнхимийн эрхлэгчээр ажиллаж байна.
 1. Б. Оюунгэрэл: магистр, Тэнхимийн дадлагажигч багш
 2. 2007 ондЕвро Ази сургуулийн Англи-Герман хэлний ангийг орчуулагч мэргэжлээр төгссөн
 3. 2010 онд “Ирээдүй цагийн хэрэглээ ба түүнийг заах нь” сэдвээр Хэл Шинжлэлийн Магистрын зэргийг хамгаалсан.
 4. 2013-2014 хичээлийн жилээс Глобал Удирдагч Дээд Сургуулийн Англи хэлний Тэнхимийн дадлагажигч багшаар ажиллаж байна.
 1. Г.Батцэцэг: магистрант, Тэнхимийн дадлагажигч багш
 2. 2011 онд Улаанбаатар Их сургуулийн Англи хэлний багшийн ангийг англи хэлний багш мэргэжлээр төгссөн
 3. 2012 онд Улаанбаатар Их сургуулийн хэл шинжлэлийн магистрийн ангид элсэн суралцаж байгаа
 1. Сургалтын орчин
 2. LCD дэлгэц, Прожектороор тоноглогдсон хичээлийн кабинет өрөөнүүдтэй: Үүнд:
 3. Англи хэлний кабенет
 4. 120 суудалтай лекцийн зал
 5. 35 суудалтай, 2 GB-ын хурдтай компьютерийн лаборатори
 1. Гадаад харилцаа
 2. Хамтран ажиллах сургууль
 3. Хамтран ажиллах чиглэл
 4. Мэргэжлийн багш урих
 5. Багш нараа эрдмийн сургалтанд хамруулах

Эрдэм судлал

эргүүлэх чиглэл : Суралцагчдын англи хэлний үгийн санг баяжуулснаар англи хэлний сургалтыг эрчимжүүлэх

Зорилго : Англи хэлний боловсролыг олгох, англи хэлний заах арга зүй, сурган хүмүүлэх ухааныг эзэмшсэн багш бэлтгэх