БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР


Үр дүнд суурилсан хөтөлбөр

Үр дүнд суурилсан хөтөлбөр нь олон улсын дээд боловсролын тэргүүн туршлагад суурилсан сургалт учир манай сургуулийн төгсөгч ажлын байрны шаардлагад бүрэн нийцэж, өрсөлдөх чадвар өндөртэй төгсөнө.

Англи хэлэнд суурилсан сургалт

Манай сургууль сургалтаа 100% англи хэлэнд тулгуурлан, 100 хувь АНУ, Их Британи зэрэг орны сурах бичиг ашиглан явуулж байна. Та манай сургууль англи хэл огт мэдэхгүй орж ирсэн ч Танд англи хэл эзэмшүүлж англи хэлэнд суурилсан сургалтандаа нэгдүгээр дамжаанд бүрэн бэлтгэнэ.

Жинхэнэ манлайлалын хөтөлбөр

Орчин цагт IQ гэхээсээ EQ буюу нийгэмших чадвар, эн тэргүүнд манлайлах ур чадвар эзэмших нь улам бүр амин чухал хэрэгцээ болж байна. Тэгвэл манай сургууль АНУ-ын Харвардын их сургуулийн загвараар манлайллын сургалт явуулж оюутан залуусаа манлайлагч болгон бэлтгэж байна.

Кейс сургалт

Манай сургууль бүх хичээлээ Харвардын их сургуулийн кейс сургалтын арга зүйн дагуу явуулж байна. Кейс сургалт / тохиолдолд суурилсан / нь онолын мэдлэгийг бодит амьдралтай холбож өгснөөр оюутанд практик ур чадвар сайтар эзэмшүүлдэг онцлогтой.

Оюутан төвтэй хөтөлбөр

Бид сургалтандаа нэвтрүүлсэн оюутан төвтэй сургалт нь оюутанд бие даан суралцах, хөгжих ур чадвар эзэмшүүлхээс гадна сургалтын хэрэглэгчид найрсаг, сонирхолтой болгодог давуу талтай.

Онлайн сургалтын аргачлал

Харвардын их сургуулийн багш нарыг онлайн хэлбэрээр зочин багшаар урьж багшлуулж байгаа нь манай хөтөлбөрийн давтагдашгүй онцлог бөгөөд дэлхийн боловсролыг Монголдоо эзэмших боломж юм.

1+3 хөтөлбөр

Манай сургуулийн 1+3 хөтөлбөрт хамрагдсанаар эхний нэг жил монголдоо сураад дараагын 3 жилд Тайвань, Солонгос, АНУ-н шилдэг их сургуулиудад шилжин суралцаж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх дипломтой төгсөх боломжтой.

Оюутан солилцооны хөтөлбөр

Манай сургуулийн оюутан болсноор бидний хамтыг ажиллагаатай АНУ-ын 30 гаруй, Өмнөд Солонгосын 60 гаруй их сургуульд 1 мемистрээс 1 жилийн хугацаатай төлбөргүй суралцах боломжтой.

Хос дипломын хөтөлбөр

Гадаад хэлний чадварын шалгуур хангасны дараа манай оюутан бүр бидний хамтын ажиллагаатай дэлхийн 160 гаруй шилдэг их, дээд сургуульд шилжин суралцаж хос диплотой төгсөх боломжтой.

Тэтгэлэгт хөтөлбөр

Манай сургуулийн харьяа Тайваний боловсролын төвөөс жил бүр 300 гаруй тэтгэлэг зарладаг бөгөөд хэлний болон сургалтын амжилт гаргасан оюутан бүр төгсөөд магистр, докторын зэргээр үргэлжлүүлэн суралцах боломжтой. Өнгөрсөн хугацаанд манай сургуулиас 4500 гаруй шилдэг залуучууд АНУ, Өмнөд Солонгос, Тайваний их, дээд сургуулиудад 100% тэтгэлэгтэй суралцсан.


Анагаах ухааны сургууль
Мэргэшил
 • Хүний их эмч 6 жил
 • Эм зүйч 5 жил

Бизнесийн сургууль
Мэргэшил
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Банк санхүү
 • Санхүүгийн менежмент
 • Бизнесийн менежмент
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Аялал жуулчлалын менежмент
 • Уул уурхайн менежмент
 • Олон улсын худалдааны менежмент

Сувилахуйн сургууль
Мэргэшил
 • Сувилахуй 4 жил
 • Шаталсан бакалавр 1 жил

Хүмүүнлэгийн сургууль
Мэргэшил
 • Англи хэлний багш
 • Англи хэлний орчуулагч
 • Хятад хэлний орчуулагч
 • Солонгос хэлний орчуулагч
 • Япон хэлний орчуулагч
 • Сэтгүүл зүй
 • Нийгмийн ухааны багш
 • Монгол хэл, уран зохиолын багш

Инженерийн сургууль
Мэргэшил
 • Компьютерийн сүлжээ
 • Компьютерийн техник хангамж