ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн "БИЗНЕС ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ" СУДАЛГААНЫ ТӨВ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Глобал Удирдагч Дээд Сургуулийн Бизнесийн Удирдлагын тэнхимийн дэргэд 2013 оны 12 сард “Бизнесийн эрдэм шинжилгээний судалгааны төв”-ийг байгуулсан. Энэ төв нь эдийн засаг, бизнесийн чиглэлээр улсын болон хувийн байгууллагын захиалгат судалгаа, төсөл, гэрээт ажил мөн олон улсын байгууллагуудтай хамтарсан эрдэм шинжилгээний төсөл, судалгааны гэрээт ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг. Судалгааны төв нь харъяа тэнхимийн багш нараас бүрддэг.

  • Төвийн дарга: Оюун /БУ-ын тэнхимийн эрхлэгч. Ph.D. Профессор/

  • Төвийн гишүүд: Ц.Отгон /БУ-ын тэнхимийн багш. Докторант, Дэд профессор/

  • Н.Эрдэнэсувд /БУ-ын тэнхимийн багш. Докторант/

  • Б.Шинэцэцэг /БУ-ын тэнхимийн багш. Докторант/

  • Д.Өлзийрагчаа /БУ-ын тэнхимийн багш.Магистр/

  • Т.Золзаяа /БУ-ын тэнхимийн дадлагажигч багш. Магистрант/