Глобал Удирдагч дээд сургуулийн

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ

Бизнесийн Удирдлагын Тэнхим нь 2007 онд байгуулагдсан.

Тэнхимийн зорилго: Өөрчлөгдөн хувьсаж буй өрсөлдөөний эрин үед нийгмийн хариуцлагатай, манлайлах чадвар бүхий бизнесийн удирдагчдыг бэлтгэхэд оршин

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ:

МАГИСТР

EMAIL:

cpa_oogii@yahooo.com

Ц.Отгон

Нягтлан бодох бүртгэлийн ахлах багш, Дэд профессор

 • "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын менежментийн зарим асуудал"
 • 2009 онд ХДС-ийн багш, оюутны гарын авлага
 • 2011 онд ХДС-ийн НББ-ийн хичээлийн хөтөлбөрүүдээр гарын авлага
 • 2012 онд ГУДС-ийн НББ-ийн хичээлийн хөтөлбөрүүдээр гарын авлага
 • 2017 онд "Санхүүгийн бүртгэл" сурах бичиг
 • 2016 онд "Нягтлан бодох бүртгэлийн цогц бодлогын хураамж"
 • 2016 онд Улаанбаатар Эрдэм ИС-ийн эрдмийн бичигт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нйитлүүлсэн
 • 2017 онд ШУТИС-ийн эрдмийн бичигт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлсэн
 • 2014 онд Сэлэнгэ аймгийн ҮТП-ийн төсөл дээр ажилласан
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс
 • Санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэл
 • Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэл
 • Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл
 • 1973-1983 он 57-р дунд сургууль, бүрэн дунд
 • 1984-1989 Беларуссийн ТДС, технологич инженер
 • 1999 ШУТИС, Техникийн ухааны магистр
 • 1999-2001 ХҮДээд сургууль, нягтлан бодогч
 • 2017 Улаанбаатар Эрдэм Их Сургуулийн Бизнес менежментийн докторантурыг төгссөн
 • 2011 онд ММНБ-ын Институтын "Хүндэт өргөмжлөл"
 • 2010 онд "Шилдэг багш" ХДСургууль
 • 2012 онд нийслэлийн Боловсролын Газар - Багшийн Алдар медаль
 • Монголын багш нарын холбооны "Тэргүүний багш" медаль
 • 2014 онд "Шилдэг багш" ГУДС
 • 2017 онд "Боловсролын тэргүүний ажилтан" БСШУЯам

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ:

МАГИСТР

EMAIL:

sshinee@yahoo.com

Б.Шинэцэцэг

Менежментийн ахлах багш

 • Компанийн эдийн засгийн аюулгүй байдлын менежмент
 • 2007 онд УБЭСДС-ийн эдийн засгийн хичээлийн хөтөлбөрүүдээр гарын авлага
 • 2012 онд МҮИС-ийн менежментийн хичээлийн хөтөлбөрүүдээр гарын авлага
 • 2011 онд "Менежментийн үндэс" гарын авлага
 • 2014 онд "Бүтээмжийн менежмент" хичээлээр бодлогын хураамж
 • 2015 онд "Үйлдвэрийн менежмент" хичээлээр бодлого дасгалын хураамж
 • 2013 онд "Орон сууцны үнэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа" өгүүлэл
 • 2014 онд "Факторы влияющие на цену жилище" өгүүлэл
 • 2014 онд "Компанийн эдийн засгийн аюулгүй байдлын менежментийг боловсронгуй болгох нь" өгүүлэл
 • Менежментийн үндэс
 • Маркетингийн үндэс
 • Үйлдвэрлэлийн менежмент
 • Стратегийн менежмент
 • 1984-1994 онд Ховд аймгийн 1-р дунд сургууль, бүрэн дунд
 • 1994-1998 онд МУИС-ийн Завхан сургууль эдийн засагч, үйлдвэрлэлийн удирдлага
 • 2001 онд ХААИС-ийн эдийн засгийн ухааны магистр
 • 2010 онд ХААИС-д докторантурт
 • 2012 онд "Шилдэг багш" МҮИСургууль
 • 2013 онд Боловсрол шинжлэх ухааны яамны "Жуух бичиг"
 • 2016 онд "Шилдэг багш" ГУДС
 • 2017 онд "Боловсролын тэргүүний ажилтан" БСШУЯам

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ:

МАГИСТР

EMAIL:

Enkhtuya2101@gmail.com

Ц.Энхтуяа

Нягтлан бодох бүртгэлийн ахлах багш

 • Уул уурхайн салбарын богино хугацааны санхүүгийн удирдлага
 • Өртгийн менежмент ба гүйцэтгэлийн удирдлага
 • 2012 онд ГУДС-ийн ЭШХ-д "Уул уурхайн салбарийн нөхөн сэргээлтийн задлын тооцоолол" илтгэл
 • 2014 онд СЭЗДС-ийн оюутны ЭШХ-д "Нүүрсний салбарын богино хугацааны санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах арга зам" илтгэл
 • 2014 онд Улаанбаатар таймс сонинд "Нүүрсний салбарын ажлын капиталын бодлого" эрдэм шинжилгээний өгүүллэг
 • 2014 онд ГУДС-ийн ЭШХ-д "Түрээсийн бүртгэлийн өнөөгийн байдал, сайжруулах арга зам" илтгэл
 • 2014 онд ГУДС-ийн НББ-ийн хичээлийн хөтөлбөрүүдээр гарын авлага
 • 2014 онд Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн ангийн оюутнуудын улсын шалгалтанд бэлтгэх гарын авлага
 • 2015 онд "Санхүүгийн бүртгэл" сурах бичиг
 • 2016 онд Зардлын нягтлан бодох бүртгэл хичээлийн гарын авлага
 • Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл
 • Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл
 • Зардлын нягтлан бодох бүртгэл
 • Дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл
 • 1989-1999 он 3 дунд сургууль, бүрэн дунд
 • 1999-2003 он "Улаанбаатар-Эрдэм-Оюу" Дээд Сургууль, Нягтлан бодогч, Бакалавр
 • 2010-2012 он СЭЗДС, Бизнесийн удирдлагын магистр
 • 2003 онд "Улаанбаатар-Эрдэм-Оюу" дээд сургуулийн шилдэг төгсөгч
 • 2007 онд Авто интернэшнл ХХК "Шилдэг ажилтан"
 • 2012 онд Нийслэлийн Гэр бүл хөгжлийн Газар - Шилдэг залуу медаль
 • 2015 онд ГУДС-ийн "Шилдэг багш"
 • 2016 онд "Улаанбаатар-Эрдэм-Оюу" Дээд Сургуулийн "Бахархалт төгсөгч"
 • 2017 онд "Жуух бичиг" БСШУЯам

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ:

МАГИСТР

EMAIL:

dulzii56@gmail.com

Д.Өлзийрагчаа

Санхүүгийн менежментийн ахлах багш

 • Үнэт цаасны зах зээл
 • 2009 онд ХДС-ийн багш, оюутны гарын авлага
 • 2010 онд ХДС-ийн багш оюутны ЭШ-ий хурал илтгэл
 • 2011 онд ХДС-ийн СМ-ийн хичээлийн хөтөлбөрүүдээр гарын авлага
 • 2011 онд ГУДС-ийн багш, оюутны гарын авлага
 • 2012 онд ГУДС-ийн СМ-ийн хичээлийн хөтөлбөрүүдээр гарын авлага
 • 2013 онд ГУДС-ийн багш оюутны ЭШ-ийн хуралд илтгэл
 • 2013 онд Татварын бүртгэл хичээлийн гарын авлага
 • 2014 онд Санхүүгийн менежмент хичээлийн бодлого, дасгалын хураамж
 • 2014 онд Санхүүгийн менежментийн мэргэжлийн оюутнуудын улсын шалгалтанд бэлтгэх гарын авлага
 • 2015 онд Төрийн санхүү хичээлийн бодлого дасгалын хураамж
 • 2016 онд Эрсдэлийн менежмент хичээлийн бодлого дасгалын хураамж
 • Санхүүгийн менежмент
 • Аж ахуй нэгжийн санхүү
 • Татвар, даатгалын бүртгэл
 • Эрсдэлийн менежмент
 • 1988-1998 он Өвөрхангай, Арвайхээр хотын 1 арван жилийн сургууль, бүрэн дунд
 • 1998-2003 он ШУТИС-ОтМС Бизнесийн удирдлагын бакалавр
 • 2005-2007 он МУИС-ын ЭЗСургууль-Бизнесийн удирдлагын магистр
 • 2006 онд "Хунли" ХХК-ийн "Тэргүүний ажилтан"
 • 2012-2013 онд ГУДСургуулийн "Шилдэг багш"
 • 2012 онд Монголын залуучуудын холбооноос олгодог "Хөдөлмөрийн алдар" цол
 • 2017 онд БСШУЯамны жуух бичиг

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ:

МАГИСТР

EMAIL:

nsuvd_2003@gmail.com

Н.Эрдэнэсувд

Банкны эдийн засгийн ахлах багш

 • Банкны рейтингийн судалгаа
 • 2011 онд БНББ хичээлийн гарын авлага
 • 2013 онд БНББ хичээлийн бодлого дасгалын хураамж
 • 2012 онд ГУДС-ийн Банкны мэргэжлийн хичээлүүдийн хөтөлбөрүүдээр гарын авлага
 • 2015, 2016 Банкны мэргэжлийн оюутнуудын улсын шалгалтанд бэлтгэх гарын авлага
 • 2015 онд БНББ хичээлийн цогц бодлого дасгалын хураамж
 • Банк, санхүүгийн үндэс
 • Банкны менежмент
 • Банкны нягтлан бодох бүртгэл
 • Зээлийн шинжилгээ
 • 1986-1996 он Завхан аймгийн 1 арван жилийн сургууль, бүрэн дунд
 • 1996-2000 он МУИС-ийн Завхан аймаг дахь салбар сургууль
 • 2000-2002 он МУИС-ын эдийн засгийн сургууль магистр
 • 2004 онд СБӨДСургуульд тэргүүний багш
 • 2006 онд СБӨДС-ийн "Шилдэг багш"
 • 2009 онд ГУДС-ийн сарын шилдэг багш
 • 2010 онд "Шилдэг багш" ГУДСургууль
 • 2013 онд "Монголын тэргүүний багш" Монголын багш нарын холбоо
 • 2017 онд "Жуух бичиг" БСШУЯам