ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ

ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ

Бизнесийн Удирдлагын Тэнхим нь 2007 онд байгуулагдсан.

Тэнхимийн зорилго: Өөрчлөгдөн хувьсаж буй өрсөлдөөний эрин үед нийгмийн хариуцлагатай, манлайлах чадвар бүхий бизнесийн удирдагчдыг бэлтгэхэд оршин

Тэнхимийн бүрэлдэхүүн:

2014- 2015 оны хичээлийн жилд үндсэн 9 багшийн бүрэлдэхүүнтэй сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Бүрэлдэхүүнд:

 1. Х.Лутчимэг: Доктор (Ph.D), Дэд профессор, Тэнхимийн эрхлэгч
 2. 1994-1997 онд Зах зээлийн коллежийг “Худалдааны менежмент”-ийн мэргэжлээр төгссөн.
 3. 1997-2002 онд ХҮДС-ийг “Нягтлан бодогч” мэргэжлээр төгссөн.
 4. 2002-2004 онд ХҮДС-ийг “Бизнесийн удирдлага”-аар магистрын зэрэгтэй төгссөн.
 5. 2005-2007 онд ХУИС-ийг “Удирдахуйн ухаан”-аар “Хүний нөөцийг идэвхижүүлэх зарим асуудал” сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан.
 6. 2010 онд дэд профессор цол хүртсэн.
 7. Боловсролын байгууллагад 15 дахь жилдээ багшилж байгаа.
 8. 2014 оны хичээлийн жилээс Глобал Удирдагч Дээд Сургуулийн Бизнесийн Удирдлагын Тэнхимийн эрхлэгчээр ажиллаж байна.
 1. Л. Оюун: Доктор (Ph.D), Профессор,
 2. 1974-1978 онд ОХУ-ын Санкт Петрбург хотын Их Сургуулийг эдийн засагч, эдийн засгийн онолын багш мэргэжлээр төгссөн.
 3. 1989 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн дэргэдэх аспирантурыг төгсөж, Эдийн Засгийн Ухааны Докторын зэрэг хамгаалсан. Боловсролын байгууллагад 38 дахь жилдээ багшилж байгаа.
 4. 2013 оны хичээлийн жилээс Глобал Удирдагч Дээд Сургуулийн Бизнесийн Удирдлагын Тэнхимийн багшаар ажиллаж байна.
 1. Ц. Отгон: ММНБ, Тэнхимийн Дэд профессор, Докторант
 2. 1989 онд Беларуссийн Технологийн Дээд Сургуулийг технологич инженер мэргэжлээр төгссөн.
 3. 2001 онд Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургуулийг нягтлан бодогч мэргэжлээр төгссөн.
 4. 2000 онд ШУТИС-ийн магистр.
 5. 2009 онд Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчийн зэрэг авсан.
 6. Боловсролын байгууллагад 9 дэхь жилдээ багшилж байгаа.
 7. 2012 оны хичээлийн жилээс Орхон Их Сургуулийн докторантурт боловсролын менежментийн чиглэлээр суралцаж байна.
 1. Э.Дөлгөөн: Ph.D, Олон улсын худалдаа, Эдийн засгийн багш
 2. 2002 онд МУБИС-ийн Математикийн сургуулийг эдийн засагч, статистикч мэргэжлээр төгссөн.
 3. 2005 онд ОХУ-ын Москва хотын Олон Улсын Найрамдлын Их Сургуульд Олон улсын удирдлагаар Магистрын зэрэг хамгаалсан.
 4. 2009-2013 онд ОХУ-ын Москва хотын Олон Улсын Найрамдлын Их Сургуульд Эдийн засгийн ухааны Докторын зэрэг хамгаалсан.
 1. Б.Шинэцэцэг: Докторант, Менежментийн багш
 2. 1998 онд Завханы МУИС-ийн эдийн засгийн сургуулийг эдийн засагч, үйлдвэрлэлийн удирдлагын мэргэжлээр төгссөн.
 3. 2001 онд ХААИС-д Эдийн засгийн ухааны Магистрын зэрэг хамгаалсан.
 4. 2010 онд ХААИС-ийн Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургуульд докторантаар элсэн одоог хүртэл суралцаж байгаа.
 5. Боловсролын салбарт 8 дахь жилдээ ажиллаж байна.
 1. Г.Замбага: Магистр, Санхүү Менежментийн багш
 2. 2009 онд “Монгол”Дээд сургуулийг нягтлан бодогч мэргэжлээр төгссөн.
 3. 2011 онд “Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль”-ийг Англи хэлний багш, орчуулагчаар төгссөн.
 4. 2009-2011 онд “Монгол” Дээд сургуульд Бизнесийн Удирдлагын Магистрын зэрэг хамгаалсан.
 5. Боловсролын байгууллагат 5 дахь жилдээ багшилж байгаа.
 1. Ц.Энхтуяа: Магистр, Нягтлан Бодох Бүртгэлийн багш
 2. 2009 онд Улаанбаатар Эрдэм Оюу Дээд Сургуулийг нягтлан бодогч мэргэжлээр төгссөн.
 3. 2012 онд Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургуульд Санхүүгийн Менежментээр Магистрын зэрэг хамгаалсан.
 4. Боловсролын байгууллагад 4 дэхь жилдээ багшилж байгаа.
 1. Н.Урансанаа: Тэнхимийн багш
 2. Их Засаг Их Сургуулийн “Чингис СООСЭ” ОУХарилцааны Сургуулийг 2006 онд олон улсын харилцаа, эдийн засаг мэргэжлээр төгссөн.
 3. 2013 онд Орхон Их Сургуульд боловсролын магистр хамгаалсан.
 4. Боловсролын байгууллагад 2 дахь жилдээ багшилж байгаа.
 1. Т.Золзаяа: Магистрант, Нягтлан Бодох Бүртгэлийн багш
 2. 2013 онд Глобал Уирдагч Дээд сургуулийг нягтлан бодогч мэргэжлээр төгссөн.
 3. Боловсролын байгууллагад 2 дахь жилдээ багшилж байгаа.
 4. 2013 оны хичээлийн жилээс Орхон Их Сургуулийн магистрантурт суралцаж байгаа.
 1. Ц.Хонгорзул: Магистрант, Санхүү Менежментийн багш
 2. 2014 онд Глобал Удирдагч Дээд сургуулийг төгсөж, Санхүүгийн удирдлагаар бакалаврын зэрэг авсан.
 3. Боловсролын байгууллагад анхны жилдээ ажиллаж байгаа.
 4. 2014 оны хичээлийн жилээс Глобал Уидирдач Дээд сургуулийн магистрантурт суралцаж байна.
 1. “Санхүүч” клуб
 2. “Оюуны Индэр” клуб
 3. “ Business Success” клуб
 1. НББ-ийн олимпиад
 2. Санхүүгийн менежментийн олимпиад
 3. Татварын тэмцээн
 4. Менежментийн олимпиад
 5. Улсын Уран илтгэлийн тэмцээн
 6. Улсын Парламентийн Мэтгэлцээний аварга шалгаруулах тэмцээн
 1. LCD дэлгэц, Проектороор тоноглогдсон 7 хичээлийн танхим
 2. 120 суудалтай лекцийн танхим
 3. 35 суудалтай, 2 GB-ын хурдтай компьютерийн лаборатори
 1. “2+2” хөтөлбөр
 2. Улирлын солилцооны хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг
 3. Тайваний их сургуулиуд
 4. Ming Chuan University
 5. National Dong Hwa University
 6. National Kaohsiung First University of Science and Technology
 7. National Taipei University of Technology
 8. National University of Tainan
 9. Trans World University
 10. Chung Yuan Christian University
 11. Pingtung University
 12. Chinese Culture University
 13. Southern Taiwan University
 14. I-Shou University
 15. БНСУ-ын их сургуулиуд
 16. Sol bridge International School
 17. Anyang University
 18. АНУ-ын их сургуулиуд
 19. Arkansas State University
 20. Black Hills State University
 21. Upper Iowa University
 22. Whatcom Community college
 23. Dickinson state University
 24. Virginia International University зэрэг сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна.

Тэргүүлэх чиглэл: Жижиг дунд аж ахуйн бизнесийн орчинг сайжруулах

Зорилго: ЖДААБ-ийн менежментийг боловсронгуй болгох, нягтлан бодох бүртгэлийг төлөвшүүлэх, олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх үйл явцыг эрчимжүүлэх ажлуудын хүрээнд судалгаа шинжилгээ явуулж, онол арга зүйг боловсруулах