БИЗНЕСИЙН САЛБАР СУРГУУЛЬ


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Өөрчлөгдөн хувьсаж буй өрсөлдөөний эрин үед нийгмийн хариуцлагатай, манлайлах, өрсөлдөх чадвар бүхий бизнесийн удирдагчдыг бэлтгэх.

ОНЦЛОГ

 • АНУ, Тайвань, Солонгосын их дээд сургуулиудад "2+2" хөтөлбөрөөр тэтгэлэгтэй суралцаж хос дипломтой төгсөх боломжтой
 • АНУ, Тайвань, Солонгосын их дээд сургуулиудад улирлын солилцооны хөтөлбөрт тэтгэлэгтэй хамрагдана.
 • Англи, Монгол хос хэлээр Америкийн их дээд сургуульд үздэг ном сурах бичгээр хичээлээ үзнэ.
 • Англи хэлийг бусад сургуулиас эрчимтэй суралцаж ТОЭФЛ - ийн оноотой төгсөж бусдаас ялгарна.
 • Оюутан бүр манлайллын хөгжлийн багт орж харвардын багш нараар онлайн хичээл заалгана.
 • Зуны амралтаараа богино хугацааны хөтөлбөрт тэтгэлэгтэй хамрагдана.
 • Багш нар өндөр хөгжилтэй орнуудад магистр, докторын зэрэг хамгаалсан чадварлаг багш нартай. Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн хичээлүүдийг англи хэл дээр суралцаж санхүүгийн тайлан бүртгэлийг англи хэл дээр гаргах мэдлэг чадварыг бүрэн эзэмшинэ.
 • Орчин үеийн техник хэрэгслээр бүрэн хангагдсан тохилог мэргэжлийн лаборатори, кабинетуудтай.
 • Хойд Америкийн бизнесийн сургуулиудын ACBSP магадлан итгэмжлэлд хандагч сургууль
 • Дэлхийн 160 гаруй их дээд сургуульд шилжин тэтгэлэгтэй суралцах боломжтой.
 • Монголын хамгийн өргөн гадаад харилцаатай сургуульд сурч олон орны оюутнуудтай хамт суралцана.

БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Доктор /Ph.D/ 4 Бизнесийн Удирдлагын магистр 5 Дэд Профессор 1 Мэргэшсэн нягтлан бодогч 1

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хэлбэр Хөтөлбөрүүд Суралцах хугацаа
Бакалавр
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Банк санхүү
 • Санхүүгийн менежмент
 • Бизнесийн менежмент
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Аялал жуулчлалын менежмент
 • Уул уурхайн менежмент
 • Олон улсын худалдааны менежмент
 • Банк санхүү
4 жил