БИЗНЕСИЙН САЛБАР СУРГУУЛЬ


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Өөрчлөгдөн хувьсаж буй өрсөлдөөний эрин үед нийгмийн хариуцлагатай, манлайлах, өрсөлдөх чадвар бүхий бизнесийн удирдагчдыг бэлтгэх.

ОНЦЛОГ

 • АНУ, Тайвань, Солонгосын их дээд сургуулиудад "2+2" хөтөлбөрөөр тэтгэлэгтэй суралцаж хос дипломтой төгсөх боломжтой.
 • АНУ, Тайвань, Солонгосын их дээд сургуулиудад улирлын солилцооны хөтөлбөрт тэтгэлэгтэй хамрагдана.
 • Англи, Монгол хос хэлээр Америкийн их дээд сургуульд үздэг ном сурах бичгээр хичээлээ үзнэ.
 • Англи хэлийг бусад сургуулиас эрчимтэй суралцаж ТОЭФЛ - ийн оноотой төгсөж бусдаас ялгарна.
 • Оюутан бүр манлайллын хөгжлийн багт орж Харвардын багш нараар онлайн хичээл заалгана.
 • Зуны амралтаараа богино хугацааны хөтөлбөрт тэтгэлэгтэй хамрагдана.
 • Багш нар өндөр хөгжилтэй орнуудад магистр, докторын зэрэг хамгаалсан чадварлаг багш нартай.
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн хичээлүүдийг англи хэл дээр суралцаж санхүүгийн тайлан бүртгэлийг англи хэл дээр гаргах мэдлэг чадварыг бүрэн эзэмшинэ.
 • Орчин үеийн техник хэрэгслээр бүрэн хангагдсан тохилог мэргэжлийн лаборатори, кабинетуудтай.
 • Хойд Америкийн бизнесийн сургуулиудын ACBSP магадлан итгэмжлэлд хандагч сургууль
 • Дэлхийн 160 гаруй их дээд сургуульд шилжин тэтгэлэгтэй суралцах боломжтой.
 • Монголын хамгийн өргөн гадаад харилцаатай сургуульд сурч олон орны оюутнуудтай хамт суралцана.

БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Доктор /Ph.D/ 4 Бизнесийн Удирдлагын магистр 5 Дэд Профессор 1 Мэргэшсэн нягтлан бодогч 1

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хэлбэр Хөтөлбөрүүд Суралцах хугацаа
Бакалавр
 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Банк санхүү
 • Санхүүгийн менежмент
 • Бизнесийн менежмент
 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Аялал жуулчлалын менежмент
 • Уул уурхайн менежмент
 • Олон улсын худалдааны менежмент
 • Банк санхүү
4 жил