ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Мэдээллийн эрин зуунд дээд боловсролын зах зээлд ЧАНАРЫН МАНЛАЙЛАГЧ СУРГУУЛЬ болж дэлхийн жишигт нийцсэн, ур чадварт суурилсан хөтөлбөрөөр дамжуулан өндөр мэргэжил, ур чадвартай, хариуцлага, ёс зүйтэй үндэсний болон олон улсын түвшинд өрсөлдөх өндөр чадвартай манлайлагчдын шинэ үеийг бэлдэхэд оршино.


АЛСЫН ХАРАА

Монгол Улсын дээд боловсролын зах зээлд чанар, үр дүнгээрээ манлайлагч судалгаан дээр суурилсан цогц их сургууль болон хөгжинө.

  • Өндөр мэргэжил, ур чадвар, хариуцлага, ёс зүйтэй хүн төлөвшүүлнэ.
  • Үндэсний болон Олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвар олгоно.
  • Бизнес, эрүүл мэнд, англи хэлний мэргэжлийн манлайлагч бэлтгэнэ.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

  • Сэтгэл, зүтгэл, зорилго нэгт ЧАДВАРЛАГ БАГ
  • Сурах хүсэл, арга барилтай ЧАДАВХИТАЙ ОЮУТАН
  • Дэлхийн түвшингийн ЧАНАРТАЙ ХӨТӨЛБӨР
  • Гадаад, дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлд ЭРЭЛТ ИХТЭЙ ТӨГСӨГЧ
  • Ажиллаж байгаа газраа өөрчлөлт хөгжлийг чиглүүлэх МАНЛАЙЛАГЧИД

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

БМИҮЗ-ӨӨС МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН
АНУ-ЫН БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН "МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗӨВЛӨЛ" /ACBSP/ - Д ХАНДАГЧ
БМИҮЗ-ӨӨС МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН