ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 • Эрдмийн зөвлөлийн дарга:
  • Н.УДВАЛ, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор
 • Эрдмийн зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга:
  • Э.ДӨЛГӨӨН, Эдийн засгийн ухааны доктор
 • Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:
  • Б.ОТГОНБАТ, Ерөнхийлөгч, магистр
  • К.АНАРГҮЛ, Анагаахын салбар сургуулийн захирал, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор
  • М.ШАГДАРСҮРЭН, Академич, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор
  • С.ГЭЛЭГЖАМЦ, Хүмүүнлэгийн салбар сургуулийн багш, Техникийн ухааны доктор
  • Б.ГАНБААТАР, Микробиологийн багш, Анагаах ухааны доктор, профессор
  • Ж.СУВД, Эндокринологийн багш, Анагаах ухааны доктор, профессор
  • Г.ЧИМГЭЭ, Хүүхдийн өвчин судлалын багш, доктор, клиникийн профессор
  • Ц.ОТГОН, Бизнесийн удирдлагын салбар сургуулийн захирал, магистр, дэд профессор
  • З.БАТЦЭЦЭГ, Магистрын сургалтын арга зүйч, Эдийн засгийн ухааны доктор
  • Т.СҮРЭНХАЙ, Сувилахуйн салбар сургуулийн захирал, магистр
  • Г.СОЛОНГО, Хүмүүнлэгийн салбар сургуулийн захирал, магистр
  • Р.БАТ-ЭРДЭНЭ, Глобал Удирдагч дээд сургуулийн зөвлөх, доктор, профессор
  • Д.МӨНХЖАРГАЛ, БМТ шинэчлэх хөтөлбөрийн зохицуулагч, доктор, боловсрол судлаач
  • П.ЛХАГВАСҮРЭН, Төрийн сургалтын сангийн захирал, доктор, боловсрол судлаач
  • Х.ГАНБААТАР, Даатгалын мэргэжилтнүүдийн холбооны тэргүүн, магистр, МТ-н инженер