ХҮМҮҮНЛЭГИЙН САЛБАР СУРГУУЛЬ


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Өөрчлөгдөн хувьсаж буй өрсөлдөөний эрин үед нийгмийн хариуцлагатай, манлайлах, өрсөлдөх чадвар бүхий хүмүүнлэгийн ухааны удирдагчдыг бэлтгэх.

САЛБАРЫН ДАВУУ ТАЛУУД

 • ТЭСОЛ зэрэгтэй мэргэжлийн туршлагатай Монгол, Гадаад багш нараар хичээл заадаг.
 • Тайваний Вэнзао их сургуульд 45 хоногийн мэргэжлийн дадлагад гаргадаг.
 • Хос дипломын болон солилцооны хөтөлбөрт тэтгэлэгтэй хамрагдана.
 • Оюутан бүр ТОЭФЛ-д суралцах бэлтгэлээ хангадаг.
 • Англи, Америк багш нараар хичээл заалгаж гадаад оюутнуудтай нэг ангид суралцаж Англи хэлээ төгс суралцах боломж бүрдсэн.
Хэлбэр Хөтөлбөрүүд Суралцах хугацаа
Бакалавр
 • Англи хэлний багш
 • Англи хэлний орчуулагч
 • Хятад хэлний орчуулагч
 • Солонгос хэлний орчуулагч
 • Япон хэлний орчуулагч
 • Сэтгүүл зүй
 • Нийгмийн ухааны багш
 • Монгол хэл, Уран зохиолын багш
 • Англи хэлний багш
 • Нийгмийн ухааны багш
4 жил
Орой, Эчнээ
 • Сэтгүүл зүй
 • Монгол хэл, Уран зохиолын багш
2.5 жил
Магистр
 • Сэтгүүл зүй
1.5 жил