2 Сэтгэгдэл - Apple-ийн алдааг илрүүлж мэдээлсэн 14 настай хүү мөнгөн шагнал хүртжээ

Сэтгэгдэл үлдээх

Та сэтгэгдэл үлдээхийн тулд заавал Овог нэр, шуудан хаяг, туасны дугааыг үлдээсэн байх ёстой. * Буруу мэдээлэлтэй сэтгэгдлийг устгах болно