ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СУДАЛГААНЫ ТӨВ

НИЙГЭМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СУДАЛГААНЫ ТӨВ

Глобал Удирдагч Дээд Сургуулийн Анагаах ухааны тэнхимийн дэргэд 2013 оны 12 сард “Нийгэм эрүүл мэндийн эрдэм шинжилгээний судалгааны төв”-ийг байгуулсан. Энэ төв нь нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр улсын болон хувийн байгууллагын захиалгат судалгаа, төсөл, гэрээт ажил мөн олон улсын байгууллагуудтай хамтарсан эрүүл мэндийн эрдэм шинжилгээний төсөл, судалгааны гэрээт ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Судалгааны төв нь харъяа тэнхимийн багш нараас бүрддэг.

  • Төвийн дарга: С.Сэдэддулам /АУ-ын тэнхимийн эрхлэгч. Ph.D. Профессор//

  • Төвийн гишүүн: Л.Аня /АУ-ын тэнхимийн багш. Ph.D.Профессор/

  • Г.Пүрэвдорж /АУ-ын тэнхимийн багш. Ph.D.Профессор/

  • Б.Сувд /АУ-ын тэнхимийн ахлах багш. Докторант/

  • Н.Сэргэлэн /АУ-ын тэнхимийн ахлах багш. Докторант/