ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн ОЮУТНЫ ХОЛБОО

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Глобал Удирдагч Дээд сургуулийн Оюутны зөвлөл нь тэнхим тус бүрээс оюутны төлөөлөлтэй байдаг. Оюутны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хичээлийн жилийн 1-р улирлын эхний сард харьяа тэнхимүүдийн саналаар шинэчилдэг. Уг зөвлөл нь дараах үйл ажиллагаануудыг тэнхим, клубууд, албадуудтай хамтран болон бие даан хийж гүйцэтгэдэг. Үүнд:

 1. Оюутны нийтийн тээврийн цахим картны захиалга
 2. Монгол Оюутны Холбооны смарт картны захиалга
 3. Сургалтын алба болон клуб, Дугуйлан, секцийн үйл ажиллагаанд оюутнуудыг идэвхитэй оролцуулах
 4. Олимпиад, Урлаг, спортын уралдаан тэмцээн
 5. Эрдэм шинжилгээний хурал
 6. Монгол Оюутны Холбооны үйл ажиллагаа, мэдээ мэдээллийг оюутнуудад хүргэх
 7. Төрөл бүрийн өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгуулах
 8. Сургуулиас зохион байгуулж буй хөтөлбөрт арга хэмжээ, лекц семинар зэрэгт тогтмол хамтран ажилладаг.
ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 1. Дарга:
 2. Б.Мөнхбаяр /Санхүү менежментийн 4-р курсын оюутан/
 3. Гишүүд:
 4. М.Номин /Хүний нөөцийн менежмент 3-р курс/
 5. А.Аюурзана /Хүний нөөцийн менежмент 3-р курс/
 6. Б.Баяржаргал /Банкны эдийн засаг, нябо 3-р курс/
 7. Г.Баярцэцэг /Нягтлан бодох бүртгэл 2-р курс/
 8. М.Сүхбат /Банкны эдийн засаг, нябо 2-р курс/
 9. М.Булганчимэг /Хүний нөөцийн менежмент 2-р курс/
 10. А.Анхзаяа /Уул уурхайн менежмент 2-р курс/
 11. Д.Отгончимэг /Банкны эдийн засаг, нябо 2-р курс/