ОНЦЛОХ ОЮУТАН ХӨТӨЛБӨР


ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ ДЭЭД СУРГУУЛЬ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН НЭРЭМЖИТ "ОНЦЛОХ ОЮУТАН ХӨТӨЛБӨР"

ЗОРИЛГО

Нийгэм олон нийтийн дунд харилцаанлд орж хүмүүстэй зөв харилцах, орчин тойрондоо зөв хэвшилтэй амьдрах, шинэ хамт олны дунд даган зохицох зөв эерэг дадал хандлагыг өөриймшүүлэх, урлаг спортын ойлголт мэдлэгтэй болоход нь туслах, шилдэг оюутнуудынхаа хүчийг нэгтгэх, бусад оюутныг манлайлах, үлгэр дуурайл үзүүлэх боломжийг хангах.

ШАЛГАРУУЛАЛТ I, II ШАТ

Сурах хүсэл эрмэлзэлтэй, анги хамт олноо сурлагын амжилтаар тэргүүлэгч байх /сурлагын голч дүн 3,6-аас дээш/

ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ

Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал, илтгэл уралдаан тэмцээнд тодорхой амжилттай оролцсон бол давуу тал болно. Хичээлээс гадуурх нийгэм олон нийтийн ажил, урлаг спортын тэмцээн үйл ажиллагаанд оролцсон байх Мэргэжлийн чиглэлийн олимпиад уралдааны амжилт Манлайллын хөтөлбөрийн хэрэгжилт:

  • Клубуудын үйл ажиллагааны идэвх оролцоо
  • Сургалтын ирц, оролцоо
  • Сайн дурын