ТЕХНИКИЙН АЛБА


ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Бид бүхэн нэгэн баг хамт олон болж өөрсдийн мэдлэг оюуныг хөгжүүлэх, илүү олон зүйлсийг сурхын төлөө нэгдсэн. Бид сургууль дээр гарах техникийн гэнэтийн үйл ажиллагаанд туламж дэмжлэг үзүүлж сайн дурын хөтөлбөрийн оноогоо аван суралцдаг. Өдөр бүр жижүүр оюутан томилогдож гарсан асуудлын техникийн ажилтан Г.Адъяатай хамтран засварлдаг.

Багийн үндсэн гишүүд:

  • А.Батсайхан
  • И.Энхбаатар
  • Э.Билгүүн
  • Э.Бат-Эрдэнэ
  • Ц.Батхонгор
  • Ж.Ариунбат
  • Г.Хүрэлтулга
  • Жаргалсайхан
  • Г.Далайцэрэн