ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ

ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ

 1. 2005 оны 8-р сар: “Глобал Удирдагч” Сан байгуулагдсан.
 2. 2006 оны 6-р сард: Глобал Удирдагч Сангийн дэргэдСтудибайгуулагдсан.
 3. 2006 оны 8-р сар: “Глобал Удирдагч” Англи хэлний сургалтын төв байгуулагдсан.
 4. 2007 оны 8-р сар: “Глобал Удирдагч” Дээд сургуульбайгуулагдсан.
 5. 2010 оны 9-р сард “Глобал Удирдагч” Институт байгуулагдсан.
 6. 2010 оны 9 сард “Бизнесийн удирдлага”, “Ерөнхий эрдэм”-ийн тэнхимүүд байгуулагдсан.
 7. 2011 оны 7 сард Глобал Удирдагч Коллеж БСШУЯ-д Аттестатчилагдсан.
 8. 2011 оны 7 сард “Хүний нөөцийн менежмент”, “Компьютерийн техиник хангамж”, “Компьютерийн сүлжээ”мэргэжлүүд нээсэн.
 9. 2012 оны 5 сард “Уул уурхайн менежмент, Олон улсын худалдааны менежмент”мэргэжлүүд нээсэн.
 10. 2012 оны 6 сард Глобал удирдагч Дээд сургууль нь Магадлан Итгэмжлэгдсэн.
 11. 2012 оны 8 сард “Шинэ зууны удирдагч” Ахлах сургуульбайгуулагдсан.
 12. 2011 оны 10 сард Глобал Удирдагч Сангийн дэргэд “Тайваны Боловсролын төв”байгуулагдсан.
 13. 2011 оны 7 сард Глобал Удирдагч Коллеж БСШУЯ-д Аттестатчилагдсан.
 14. 2013 оны 3 сард “Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан”, Бизнесийн удирдлага”, “Аялал жуулчлалын менежмент”мэргэжлүүд нээсэн.
 15. 2013 оны 6 сард Хойд Америкийн “ACBSP”Бизнесийн хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн хандагч байгууллагын гэрчилгээг хүлээн авсан.
 16. 2013 оны 7 сард “Анагаах ухаан”-ны салбар, тэнхим байгуулагдсан.

ЗУРАГ ТҮҮХ ӨГҮҮЛНЭ.

“Глобал Удирдагч” Англи хэлний сургалтын төвийн анхны төгсөгчид /2006 он/

“Глобал Удирдагч” Англи хэлний сургалтын төвийн оюутанууд /2007 он /

“Глобал Удирдагч” Англи хэлний сургалтын төвийн оюутанууд ,багш Вилеам /2008 он /

“Глобал Удирдагч” Институтын албан байгууллагын Кймп сургалт /2010 он/

“Глобал Удирдагч” Институтын албан байгууллагын Кймп сургалт /2010 он/

Манай багш нар

Тайваны Боловсролын дэд сайд Director Lee-Yen-Yi ийн хамт / 2011 он/

Оюутны чөлөөт цаг.

Манай оюутнууд

Манай оюутнууд

Анагаахын тэнхимийн хамт олон.

Манай оюутнууд.

Манай оюутнууд.