ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ дээд сургуулийн ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР

БАКАЛАВРЫН ӨДРИЙН АНГИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Индекс Сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл Салбар Суралцах хугацаа
1 D720300 Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан Анагаах ухаан 6 жил
2 D342700 Банкны эдийн засаг, нябо Эдийн засаг 4 жил
3 D340400 Санхүүгийн менежмент Эдийн засаг 4 жил
4 D341400 Нягтлан бодох бүртгэл Эдийн засаг 4 жил
5 D340300 Хүний нөөцийн менежмент Эдийн засаг 4 жил
6 D340600 Олон улсын худалдааны менежмент Эдийн засаг 4 жил
7 D340905 Уул уурхайн менежмент Эдийн засаг 4 жил
8 D340100 Бизнесийн менежмент Эдийн засаг 4 жил
9 D342600 Аялал жуулчлалын менежмент Эдийн засаг 4 жил
10 D480300 Компьютерийн техник хангамж Инженер 4 жил
11 D480700 Компьютерийн сүлжээ Инженер 4 жил