ГЛОБАЛ УДИРДАГЧ ИХ СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Дээд боловсролын тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтад үндэслэн ТУШААХ НЬ:

 • 1. Глобал Удирдагч их сургуулийн удирдах зөвлөлийн дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулсугай. Үүнд:
  • Үүсгэн байгуулагчийн төлөөлөл
   • Ерөнхийлөгч Б.Отгонбат /Удирдах зөвлөлийн дарга/
   • Санхүү эрхэлсэн захирал Ж.Билгүүн
   • Гүйцэтгэх захирал Ж.Батжаргал
   • Сургалтын албаны дарга С.Гэрэлмаа
   • Оюутны албаны ахлах менежер Ч.Баяржаргал /Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга/