Багшлах бүрэлдэхүүн

anagaah teachers

ГУИС-ийн Анагаах Ухааны Сургуульд салбартаа төдийгүй дэлхийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмч, эрдэмтэн, судлаач, багш нар ажилладаг. Тус салбар сургуульд Монгол Улсын хүний гавьяат эмч, гавьяат багш, Улсын хэмжээний зөвлөх зэргийн эмч, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), Анагаах ухааны доктор (Ph.D), профессор болон магистрын зэрэгтэй бүрэлдэхүүн багшилдаг. Тав тухтай орчинд танхимын сургалт явагдаж, клиникийн дадлагыг улсын тэргүүлэх эмнэлгүүдэд хийх боломжоор хангагдсан гэдгээрээ бусдаас онцлох ялгаатай.