Оюутны хөгжлийн хөтөлбөр

anagaah students 1
anagaah students 2
  • Оюутны хөгжил чиглэлээр IELTS – ийн оноотой төгсөх, Хятад болон Солонгос хэл сонгон суралцах боломж нээлттэй.
  • Оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдан ГУИС-ийн хамтын ажиллагаатай 160 гаруй орны их дээд сургуульд богино хугацаагаар суралцах боломжтой.
  • Мэргэжлийн чиглэлээр оюутныг чиглүүлэх клубд хамрагдаж, мэргэжлийн баримжаа олж авах зэрэг оюутны хөгжлийн олон хөтөлбөртэй.