Бизнесийн сургууль

Бизнесийн сургуулийн танилцуулга

business intro 1
business intro

Манай сургууль 2007 оноос Бизнесийн удирдлагын тэнхим нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдан үндсэн 6 багш, 4 хөтөлбөртэй үйл ажиллагаагаа явуулж байсан бол одоо үндсэн 12 багш, профессорын 2 багтай, бакалаврын өдрийн 8, бакалаврын орой, эчнээ 8, магистрын 1 хөтөлбөрөөр сургалтуудаа явуулж байна.