Инновацийн төв

innovation center

2020 оны 5 дугаар сард ГУИС-ийн дэргэд инновацийн төв шинээр байгуулагдсан. Харвардын iLab загвараар хийгдсэн тус төв нь ГУИС-ийн нийт оюутнуудын дунд төрөл бүрийн гарааны компанийн хөтөлбөрүүд, мэнторшип хөтөлбөр, шинэ бүтээгдэхүүн инновацийн тэмцээнүүд, зочин илтгэгч зэрэг олон төрлийн боловсролын хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг. Төгсөхөөсөө өмнө өөрийн гарааны компаниа байгуулж энтрэпэрнэр болох сургалтын эко орчныг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.