Ирээдүйн оюутанд зориулсан мэдээлэл

Ирээдүйн оюутанд зориулсан мэдээлэл

ГУИС-ийн маркетингийн албанаас манай сургуулийн боловсролын хөтөлбөрүүдийн дэлгэрэнгүй танилцуулгууд, видео контентууд, ярилцлагууд, подкастууд болон бусад мэдээллийг бэлтгэн гаргадаг. Цахим бүртгэлийг линкээр орж бүртгүүлсний дараа танилцуулгын файлуудыг нээж үзэх боломжтой.

Бакалаврын оюутны элсэгчийн цахим бүртгэлийн линкийг эндээс авна уу:

Магистрант оюутны элсэгчийн цахим бүртгэлийн линкийг эндээс авна уу: