Магадлан итгэмжлэл

Глобал Удирдагч Их Сургууль нь  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Ногоон нуурын 51 д байрладаг, 9077001042 дугаарын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 970108 дугаарын Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хоёр дахь шатанд магадлан итгэмжлэгдсэн, АНУ-ын бизнесийн сургуулиудын ACBSP (www.acbsp.org) магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлд хандагч, Монголын Их дээд сургуулийн консорциумын гишүүн сургууль юм.

cert mn
acbsp cert