Судлаач оюутны хөтөлбөрүүд

ГУИС-ийн магистр, докторын хөтөлбөрт суралцаж буй шилдэг оюутнууд багшийн туслах болон судлаачаар ажиллаж сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөгдөн тэтгэлэгтэй суралцах боломжтой. Тухайн салбар хөтөлбөрийн зохицуулагчтай холбогдон хандах боломжтой. Мөн дараах линкээр орж хандах боломжтой: