huuli features
  • “Жинхэнэ манлайлал” хөтөлбөрт сургалтыг явуулж оюутныг манлайлах ур чадварт сургах
  • Англи хэлтэй  хуульчдыг бэлтгэх зорилгоор хэлний хичээлийн цагийг түлхүү хуваарилан оруулах
  • Оюутны хөгжил чиглэлээр “IELTS”  оноотой төгсөх нэмэлт сургалт болон  Хятад, Солонгос хэлийг сонгон судлах сургалтыг хичээлийн бус  цагаар явуулах
  • 2+2 хөтөлбөр хэрэгжүүлж Тайвань, Австралид Глобал Удирдагч сургуулийн хамтын ажиллагаатай  их дээд сургуулиудаас сонгон тэтгэлэгт хамрагдан  хос дипломтой суралцан төгсөх боломж
  • Төрийн албан хаагчдад зориулсан “Ажиллангаа суралцах”тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг
  • Орон нутгийн элсэгчдэд зориулсан графикт уян хатан төлбөрийн нөхцөлтэй бакалаврын хөтөлбөрт сургалтыг зохион байгуулдаг.
  • Төгсөгчийн мэдлэг, чадвар, хандлагын төлөвшилт дээр анхаарч жинхэнэ манлайлагч боловсон хүчин бэлтгэн гаргах гэх мэт онцлог, давуу талтайгаар сургалтын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна.
  • Ажиллангаа суралцаж “эрх зүйч” мэргэжилтэй болох боломж.
  • Өмгөөлөгч, Шүүгч, Прокурор, Нотариатч, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч, Хуулийн зөвлөх, Цагдаагийн албан хаагч, Улсын бүртгэгч, Бүх шатны захиргааны байгууллагын албан хаагч, Эрх зүйн багш гэх мэт ажлын байранд ажиллах боломжтой.