huuli gadaad hariltsaa 1
huuli gadaad hariltsaa 2
  • Боловсрол шинжлэх ухааны яам, Хууль зүйн яам /Төрийн захиргааны болон мэргэжлийн удирдлага, дэмжлэг/;
  • Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл, Прокурорын Ерөнхий газар, Цагдаагийн Ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар /Ажил олгогч мэргэжлийн байгууллага/;
  • БСШУЯ-ны харьяа Дээд боловсролын багшийн хөгжлийн алба;
  • Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, БСШУЯ-ны Шинжлэх ухаан технологийн сан  тус сургуулийн номын сан, МУИС, Шихихутуг их сургууль, ИЗОУИС, Отгонтэнгэр Их сургууль, БХИС бусад /түншлэл, хамтын ажиллагаа/;
  • Монголын Хуульчдын холбоо, Нээлттэй нийгэм форум /арга зүйн удирдлага, түншлэл дэмжлэг/;
  • Аймаг, нийслэл /Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Говь-Алтай,  Завхан, Хөвсгөл гэх мэт/, дүүргийн хуулийн болон нийгмийн хэв журам сахиулах байгууллагууд /түншлэл, дадлагын баазыг өргөжүүлэх зорилтын хүрээнд/;
  • Ерөнхий боловсролын сургуулиуд /элсэлтийн бодлого, ЭЕШ-ын нэмэлт сургалтын хүрээнд/ хамтран ажиллаж байна.

Гадаад хамтын ажиллагаатай байгууллага:

Тайваны Минг Чуан их сургуультай 2+2 оор хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хамтран ажиллах гэрээний дагуу Хятад хэлний оноогоор шаардлага хангасан оюутныг 50, 40, 30, 20 хувиар тэтгэлэгт хамруулан суралцуулж байна.