Чиглүүлгийн хөтөлбөр

Шинээр элсэгч бүр 8 дугаар сарын 31 ний өдрийн 9 цагт сургууль дээр болон онцгой нөхцөлд цахимаар чиглүүлгийн хөтөлбөр оролцох үүрэгтэй. Чиглүүлгийн хөтөлбөрийн цахим танилцуулгыг эндээс татаж авна уу.