Эрдмийн зөвлөл

ГУИС-ийн Эрдмийн зөвлөл нь их сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновац, сургалтын үйл ажиллагааны бодлого, чиглэлийг тодорхойлж, үр дүнг хэлэлцэн санал, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах эрх бүхий орон тооны бус нэгж юм. Эрдмийн зөвлөл нь сургалтын бодлого, технологийн чанартай бичиг баримтыг батлах, шинээр нээж буй хөтөлбөрүүдийг хэлэлцэн батлах, судалгаа шинжилгээний ажлын бодлого, чиглэл, үр дүнг хэлэлцэх, профессор багш нарын болон хүндэт цол чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Эрдмийн зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн их сургуулийн “Дэд профессор”, “Профессор”, “Хүндэт доктор”, ”Хүндэт профессор” цолыг их сургуулийн ерөнхийлөгч олгоно.

ГУИС-ийн Эрдмийн Зөвлөлийн Бүрэлдэхүүн:

 • Эрдмийн зөвлөлийн дарга:
  • Н.УДВАЛ, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор
 • Эрдмийн зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга:
  • Э. ДӨЛГӨӨН, Эдийн засгийн ухааны доктор
 • Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:
  • Б. ОТГОНБАТ, Ерөнхийлөгч, УЗ-ийн дарга
  • К. АНАРГҮЛ, Анагаахын салбар сургуулийн захирал, анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор
  • С. ГЭЛЭГЖАМЦ, Хүмүүнлэгийн салбар сургуулийн багш, техникийн ухааны доктор
  • Р. БАДРАЛМАА, Сургалтын бодлого зохицуулалтын газрын дарга, төрийн захиргааны менежментийн доктор
  • Д. НАРМАНДАХ, Ахисан түвшний сургуулийн захирал, хэл шинжлэлийн ухааны доктор(Ph.D), профессор
  • Т. СҮРЭНХАЙ, Сувилахуйн салбар сургуулийн захирал, магистр
  • Г. СОЛОНГО, Гүйцэтгэх захирал
  • Р. БАТ-ЭРДЭНЭ, Глобал Удирдагч Их сургуулийн зөвлөх, доктор, профессор
  • Д. МӨНХЖАРГАЛ, БМТ шинэчлэх хөтөлбөрийн зохицуулагч, доктор, боловсрол судлаач
  • П. ЛХАГВАСҮРЭН, Төрийн сургалтын сангийн захирал, доктор, боловсрол судлаач
  • Н. ТЭГШБАЯР, Физикийн ухааны доктор