cafe

ГУИС-ийн кафе нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон жишиг хоолны газар бөгөөд нэг ээлжиндээ 60 хүн хүлээн авах багтаамжтай. Ням гарагаас бусад өдрүүдэд хичээлийн хуваарийн дагуу өглөөний болон өдрийн хоолны цагаар ажилладаг. Одоогоор 2 тогооч, 1 менежер, 1 туслах ажилтантай ажиллаж байна.

ГУИС ийн Кафе Ажиллах Хуваарь:

9-10 цаг: Өглөөний цай (бүх багш ажилчид, суралцагчдад нээлттэй)

11-13 цаг: Шинэ Зууны Удирдагч ОУ сургуулийн сурагчдад зориулсан үдийн завсарлага, өдрийн хоолны үйлчилгээ

13-16 цаг: Глобал Удирдагч ИС ийн нийт багш, ажилчид, оюутнуудад зориулсан өдрийн хоолны үйлчилгээ