Дипломын мэдээлэл шалгуулахдаа тухайн төгсөгч Сургалтын Бодлого зохицуулалтын албан мэргэжилтэнтэй холбогдож мэдээллээ шалгуулна.

Холбоо барих хаяг:

ГУИС-ийн байр, 1 давхар 101 тоот СБЗАлба

Утас: 70131662