Анагаах Ухааны Салбар Сургуульд

  • Эмч нарт зориулсан кредитийн сургалт
  • Эрүүл мэндийн чиглэлийн онолын болон практик ур чадварын сургалтууд
  • Анагаахын Англи хэлний сургалт