ГУИС нь аливаа ажлын байранд хандагчийг арьс өнгө, угсаа гарал, нийгмийн байдлаар болон хүйсээр ялгаварладаггүй бөгөөд мэрит зарчмаар ажлын ярилцлаганд урьж захирлуудын зөвлөлөөс бүрдсэн үнэлгээний комиссын шийдвэрээр ажилд авах шийдвэрийг гаргадаг. Энэхүү цахим хуудсаар дамжуулан нээлттэй ажлын байрнууд зарлагддаг. Өөрийн анкетаа хүргүүлэх хүсэлтэй бол доорх линкээр бүртгүүлнэ үү.