ГУИС-ийн оюутны гарын авлага нь байнга шинэчлэгддэг бөгөөд оюутантай холбоотой харилцааг зохицуулдаг бодлого, дүрэм журмын эмхэтгэл бичиг баримт юм. Дараах линкээр ГУИС-ийн оюутны гарын авлагыг татаж авч болно.