Санхүү үйл ажиллагааны албаны товч танилцуулга

Санхүү үйл ажиллагааны алба нь их сургуулийн үндсэн үйл ажиллагааг дэмжиж, стратегийн хүрээний хүртээмжийг үнэлж, урт хугацааны санхүүгийн ирээдүйгээ баталгаажуулдаг ба сургуулийн эдийн засгийн хувьд тогтвортой хөгжих, сургалтын орчныг өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн сайжруулах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, сургуулийн дотоод, гадаад төлбөр тооцоо, сургалтын төлбөрийн бүртгэл, хөрөнгө, бараа материалын хөдөлгөөнийг бүртгэн нэгтгэж мэдээ, тайланг холбогдох газруудад цаг тухай бүрд нь тайлагнах ажлыг хариуцан ажилладаг.

Албан Хаагчдын мэдээлэл:

Санхүү үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал: Жаргалсайхан овогтой Билгүүн

И-мэйл: bilguunglu@gmail.com

Ерөнхий нягтлан бодогч: Данзанпэрлээ овогтой Баттунгалаг

И-мэйл: chiefaccglu@gmail.com

Касс, Үйлчилгээний албаны ахлагч: Базаргарьд овогтой Цэцэгмаа

И-мэйл: cashglu@gmail.com

Ажиллах цагийн хуваарь:

Ажлын өдөр: Даваа – Баасан гариг

Ажлын цаг: 09.00-18.00 цаг

Хагас сайн өдөр: 11.00-16.00 цаг

Холбоо барих:

Факс/Утасны дугаар: +976 70131662

Санхүүгийн оюутанд үйлчлэх байршлын хаяг:

ГУИС-ийн Б-блок байрны 103 тоот.

Төлбөрийн мэдээлэл

Санхүүгийн алба нь төлбөрийн талаарх үлдэгдэл, төлбөрийн үлдэгдлийг ойлгоход оюутан танд туслах анхны холбоо барих газар нь болж өгнө.

Төлбөр төлөх нөхцөл

  1. Бэлэн бус /Online/-аар төлөх
  2. Биечлэн сургуулийн касс-д төлөх бүрэн боломжтой
  3. Оюутан төлбөр төлөх графикаа гэрээндээ тусгах /хувааж төлөх нөхцөлөө/

Намар шинээр элссэн буюу үндсэн оюутан хичээл эхлэхээс өмнө 08 дугаар сарын 15-ны дотор эхний семестрийн төлбөр эсвэл бүтэн жилийн төлбөрөө тухайн жилд батлагдсан сургалтын төлбөрийн журмын дагуу бүрэн төлөх үүрэг хүлээх ба 2 дахь семестрийн төлбөрийг календарчилсан хичээлийн жилийн төлөвлөгөөний дагуу хичээл эхлэхээс 20 хоногийн өмнө сургалтын төлбөрийг бүрэн төлсөн байх үүрэг хүлээнэ. Сургалтын төлбөрийг энэхүү файлаас харах боломжтой. Төлбөрийг Хэрвээ санхүүгийн бэрхшээл тулгарсан оюутанд төлбөрийн уян хатан нөхцөлийг сургуулийн зүгээс санал болгох боломжтой. Төлбөр төлөх нөхцөл 3-т заасны дагуу төлбөр төлөх нөхцөлөө тусгасан албан бичгийг санхүүгийн албанд өөрийн биеэр ирж өгөх эсвэл chiefaccglu@gmail.com и-мэйл хаягаар хүлээн авах боломжтой.

Оюутан нь төлбөрийн үлдэгдлээ сургалтын албанаас өгсөн өөрийн оюутны кодоороо дараах линкээр орж харах боломжтой.

Санхүүгийн тусламж:

Глобал Удирдагч их сургууль нь шинээр элсэж буй, шилжин суралцагсад, одоо суралцаж буй нийт оюутан сурагчдад Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд, буцалтгүй тусламж, оюутны зээл-д хамрагдах боломжуудыг олгодог.

Төлбөр төлөх дансны мэдээлэл

Оюутнууд төлбөр төлөхдөө анхаарах зүйлс: Төлбөр төлөхдөө регистрийн дугаар, мэргэжил, курс, овог нэрээ тодорхой бичих, тодорхойгүй бичсэн тохиолдолд ижил нэртэй өөр анги, курсын оюутны төлбөрт тооцогдох тохиолдол байдаг тул санхүүгийн албанд ирж тодруулах шаардлагатай.

БИЗНЕС, АНАГААХ, СУВИЛАХУЙ, ХҮМҮҮНЛЭГ, ХУУЛИЙН САЛБАР СУРГУУЛИУДАД ӨДРИЙН БАКАЛАВРААР СУРАЛЦАГЧ НЬ

Хүлээн авагчийн нэр:

Глобал Удирдагч Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банкны нэр:

ХААН банк

Дансны дугаар:

5027469975

Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу тушаах

Овог нэр-оюутны код-мэргэжил курс Регистрийн дугаар

Глобал Удирдагч Их Сургуулийн Б-блок байрны Санхүү-103 тоот өрөөнд КАСС-д бэлнээр тушаах боломжтой.

СУВИЛАХУЙН САЛБАР СУРГУУЛЬ /ШАТАЛСАН/ БАКАЛАВРААР СУРАЛЦАГЧ НЬ

Хүлээн авагчийн нэр:

Глобал Удирдагч Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банкны нэр:

ХААН банк

Дансны дугаар:

5027895744

Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу тушаах

Овог нэр-мэргэжил-курс-регистрийн дугаар

Глобал Удирдагч Их Сургуулийн Б-блок байрны Санхүү-103 тоот өрөөнд КАСС-д бэлнээр тушаах боломжтой.

БИЗНЕС, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН САЛБАР СУРГУУЛЬД БАКАЛАВРААР ОРОЙ, ЭЧНЭЭГЭЭР СУРАЛЦАГЧ НЬ

Хүлээн авагчийн нэр:

Глобал Удирдагч Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банкны нэр:

ГОЛОМТ банк

Дансны дугаар:

1501118843

Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу тушаах

Овог нэр-мэргэжил-курс-регистрийн дугаар

Глобал Удирдагч Их Сургуулийн Б-блок байрны Санхүү-103 тоот өрөөнд КАСС-д бэлнээр тушаах боломжтой.

ХУУЛИЙН САЛБАР СУРГУУЛЬД БАКАЛАВРААР ОРОЙ, ЭЧНЭЭ, ХӨРВӨХӨӨР СУРАЛЦАГЧ НЬ

Хүлээн авагчийн нэр:

Глобал Удирдагч Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банкны нэр:

ХААН банк

Дансны дугаар:

5027947319

Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу тушаах

Овог нэр-мэргэжил-курс-регистрийн дугаар

Глобал Удирдагч Их Сургуулийн Б-блок байрны Санхүү-103 тоот өрөөнд КАСС-д бэлнээр тушаах боломжтой.

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА, БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА МЭРГЭЖЛЭЭР МАГИСТРТ СУРАЛЦАГЧ НЬ

Хүлээн авагчийн нэр:

Глобал Удирдагч Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банкны нэр:

ХААН банк

Дансны дугаар:

5027780142

Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу тушаах

Овог нэр-мэргэжил-курс-регистрийн дугаар

Глобал Удирдагч Их Сургуулийн Б-блок байрны Санхүү-103 тоот өрөөнд КАСС-д бэлнээр тушаах боломжтой.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОДЛОГО УДИРДЛАГЫН МЭРГЭЖЛЭЭР МАГИСТРТ СУРАЛЦАГЧ НЬ

Хүлээн авагчийн нэр:

Глобал Удирдагч Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банкны нэр:

ХААН банк

Дансны дугаар:

5027947331

Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу тушаах

Овог нэр-эрүүл.мэнд-курс-регистрийн дугаар

Глобал Удирдагч Их Сургуулийн Б-блок байрны Санхүү-103 тоот өрөөнд КАСС-д бэлнээр тушаах боломжтой.

ХҮМҮҮНЛЭГ, БИЗНЕС САЛБАР СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВР, ОРОЙ, ЭЧНЭЭГЭЭР СУРАЛЦАГЧИЙН РОМБО ДИПЛОМЫН ТӨЛБӨР

Хүлээн авагчийн нэр:

Глобал Удирдагч Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банкны нэр:

ХААН банк

Дансны дугаар:

5027895788

Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу тушаах

Овог нэр-мэргэжил-ромбо.диплом-регистрийн дугаар

Глобал Удирдагч Их Сургуулийн Б-блок байрны Санхүү-103 тоот өрөөнд КАСС-д бэлнээр тушаах боломжтой.

АНАГААХЫН САЛБАР СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРААР СУРАЛЦАГЧИЙН РОМБО ДИПЛОМЫН ТӨЛБӨР

Хүлээн авагчийн нэр:

Глобал Удирдагч Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банкны нэр:

ХААН банк

Дансны дугаар:

5027895766

Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу тушаах

Овог нэр-мэргэжил-ромбо.диплом-регистрийн дугаар,

Глобал Удирдагч Их Сургуулийн Б-блок байрны Санхүү-103 тоот өрөөнд КАСС-д бэлнээр тушаах боломжтой.

СУВИЛАХУЙН САЛБАР СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВР, ШАТАЛСАН БАКАЛАВРААР СУРАЛЦАГЧИЙН РОМБО ДИПЛОМЫН ТӨЛБӨР

Хүлээн авагчийн нэр:

Глобал Удирдагч Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банкны нэр:

ХААН банк

Дансны дугаар:

5027895777

Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу тушаах

Овог нэр-мэргэжил-ромбо.диплом-регистрийн дугаар

Глобал Удирдагч Их Сургуулийн Б-блок байрны Санхүү-103 тоот өрөөнд КАСС-д бэлнээр тушаах боломжтой.

АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛИЙН МАГИСТРААР СУРАЛЦАГЧИЙН РОМБО ДИПЛОМЫН ТӨЛБӨР

Хүлээн авагчийн нэр:

Глобал Удирдагч Их Сургууль

Хүлээн авагчийн банкны нэр:

ХААН банк

Дансны дугаар:

5027895755

Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу тушаах

Овог нэр-мэргэжил-ромбо.димлом-регистрийн дугаар,

Глобал Удирдагч Их Сургуулийн Б-блок байрны Санхүү-103 тоот өрөөнд КАСС-д бэлнээр тушаах боломжтой.