suvilahui features 1
suvilahui features 2

Сайн тогтолцоо

Төгсөгчийн мэдлэг, чадвар, хандлагын төлөвшилт дээр эхний жилд эмнэлгийн сувилахуйн албатай хамтран “САЙН ТОГТОЛЦОО” хариуцлагын тогтолцоо;

Сайн багш

Сувилахуйн практикт олон жил идэвхи санаачилгатай ажилласан,дадлага туршлагатай, мэргэшсэн сувилагч багшаас бүрдсэн анхны сургууль;

Сайн хөтөлбөр

Нэн хэрэгцээ бүхий мэргэжлээр оюутан бэлтгэхдээ ижил мэргэжлийн сургууль, АНУ, Австрали, Филиппин улсын хөтөлбөртэй харьцуулсан судлагаатай шинэчилсэн хөтөлбөр;

Сайн оюутан

Суралцагсадын хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр  суралцагсадын клубуудын үйл ажиллагаа, спорт, урлагийн тэмцээн, “Оны шилдэг оюутан” шалгаруулан алдаршуулдаг тэргүүний салбар зөвлөл;

Сайн дэмжлэг

Орон нутгийн удирдлагын дэмжлэгтэйгээр тэтгэлэгт, ГУДС-ийн ТУЗ-ийн ерөнхийлөгч, сувилахуйн сургуулийн захирлын тэтгэлэг, оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдах боломжоор хангагдсан;