Түүхэн замнал

tuuhen zamnal
 • 2005 оны 8-р сар

  “Глобал Удирдагч” Сан байгуулагдсан.
 • 2006 оны 6-р сар

  Глобал Удирдагч Сангийн дэргэд Студи байгуулагдсан.
 • 2006 оны 8-р сар

  “Глобал Удирдагч” Англи хэлний сургалтын төв байгуулагдсан.
 • 2007 оны 8-р сар

  “Глобал Удирдагч” Коллеж байгуулагдсан.
 • 2010 оны 9-р сар

  “Глобал Удирдагч” Институт байгуулагдсан.
 • 2011 оны 7-р сар

  Глобал Удирдагч Коллеж нь БСШУЯ-д аттестатчилагдсан.
 • 2011 оны 10-р сар

  Глобал Удирдагч Сангийн дэргэд “Тайваний Боловсролын төв” байгуулагдсан.
 • 2012 оны 6-р сар

  Глобал удирдагч Коллеж нь дээд сургуулийн статуст шилжиж магадлан итгэмжлэгдсэн.
 • 2012 оны 8-р сар

  “Шинэ зууны удирдагч” ахлах сургууль байгуулагдсан.
 • 2015 оны 9-р сар

  “Шинэ зууны удирдагч” ахлах сургууль нь бүрэн дунд сургууль болж өргөжсөн.
 • 2017 оны 12-р сар

  “Глобал удирдагч” дээд сургууль болон Шинэ Зууны удирдагч ерөнхий боловсролын сургуулиуд нь 5, 10 жилийн ойгоо тэмдэглэн өнгөрүүлэв.
 • 2019 оны 4-р сар

  “Шинэ зууны удирдагч” сургууль нь Кэмбрижийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлснээр Шинэ Зууны Удирдагч Олон Улсын Сургууль болсон.
 • 2019 оны 7-р сар

  “Глобал Удирдагч” Дээд Сургуулийг БМИҮЗөвлөлөөс хоёр дахь шатанд 5 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэв.
 • 2020 оны 5-р сар

  Инновацын төв байгуулагдсан.
 • 2020 оны 10-р сар

  “Глобал Удирдагч” дээд сургууль нь их сургуулийн статуст шилжсэн.