Төгсөгчийн тодорхойлолт авахдаа: Тухайн төгсөгч Сургалтын Бодлого зохицуулалтын албаны мэргэжилтэнтэй холбогдож мэдээллээ шалгуулж төгсөгчийн тодорхойлолтоо авна.

Төгссөн тодорхойлолт авах хүсэлт илгээх:

Дараах линкээр орж хүсэлтээ илгээнэ үү

Санамж: Хувийн мэдээллээ үнэн зөв, гүйцэт бөглөнө үү. Хүсэлт хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор хариу мэдэгдэнэ.

Үрэгдүүлсэн диплом, хавсралтыг дахин авах:

Диплом, дүнгийн хавсралт гээгдүүлсэн бол дараах маягтыг татан авч бөглөөд авч ирнэ үү. МАЯГТ ТАТАХ

Олгох хугацаа: Ажлын 7-14 хоногт

Холбоо барих хаяг: ГУИС-ын байр 1 давхарт 101 тоот, Сургалтын Бодлого Зохицуулалтын алба

И-Мэйл: academicglu@gmail.com

Утас: +976 70131662