• Маркетингийн менежментийн сертификаттай сургалт
  • Стратегийн менежментийн сертификаттай сургалт
  • Хүний нөөцийн менежментийн сертификаттай сургалт
  • Санхүүгийн менежментийн сертификаттай сургалт
  • Инновацын менежментийн сертификаттай сургалт
  • Борлуулалт менежментийн сертификаттай сургалт
  • Гүйцэтгэлийн менежментийн сертификаттай сургалт
  • Эрсдэлийн менежментийн сертификаттай сургалт
  • Үйл ажиллагааны менежментийн сертификаттай сургалт
  • Технологи, дижитал шилжилтийн сертификаттай сургалт
  • Жинхэнэ ба зохицон манлайллын сертификаттай сургалт

Холбоо барих:

И-мэйл: info@glu.edu.mn

Факс/Утас: +976 70131662

ГУИС-ийн 2-р байр 1 давхарт 101 тоот