Удирдлагын боловсролын хөтөлбөрүүд

 • Маркетингийн менежментийн сертификаттай сургалт
 • Стратегийн менежментийн сертификаттай сургалт
 • Хүний нөөцийн менежментийн сертификаттай сургалт
 • Санхүүгийн менежментийн сертификаттай сургалт
 • Инновацын менежментийн сертификаттай сургалт
 • Борлуулалт менежментийн сертификаттай сургалт
 • Гүйцэтгэлийн менежментийн сертификаттай сургалт
 • Эрсдэлийн менежментийн сертификаттай сургалт
 • Үйл ажиллагааны менежментийн сертификаттай сургалт
 • Технологи, дижитал шилжилтийн сертификаттай сургалт
 • Жинхэнэ ба зохицон манлайллын сертификаттай сургалт

Холбоо барих:

И-мэйл: info@glu.edu.mn

Факс/Утас: +976 70131662

ГУИС-ийн 2-р байр 1 давхарт 101 тоот