Хөтөлбөр

Сургалтын хэлбэр

ЭЕШ-т өгөх хичээл

Суралцах хугацаа

Эрх зүй

Өдөр, орой

Нийгмийн тухай мэдлэг

Монгол хэл

Математик

4 жил /3.5/

Эчнээ

2,5 жил

Хөтөлбөрийн нэрМэргэжилМэргэших чиглэлАжил байр
1Эрх зүйЭрх зүйчОлон улсын эрх зүйч
Бизнесийн эрх зүйч
Гэрээний эрх зүйч
Төрийн удирдлага
Шүүх, Прокурор, Цагдаа, Өмгөөлөл, Наториат, ШШГБ, МУ-ын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх шатны төрийн байгууллагын ажилтан, хувийн хэвшилд хуулийн зөвлөх, мэргэжилтэн.