ГУИС-ийн эрхэм зорилго, алсын хараанд хүрэх үйл хэрэгт үнэтэй хувь нэмэр оруулсан дараах дотоодын болон гадаадын иргэдэд ГУИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн шийдвэрээр ХҮНДЭТ ДОКТОР, ХҮНДЭТ ПРОФЕССОР, ДЭД ПРОФЕССОР, ПРОФЕССОР цолуудыг олгосон болно.