• Цахим маркетингийн менежментийн сертификаттай сургалт
  • Цахим стратегийн менежментийн сертификаттай сургалт
  • Цахим хүний нөөцийн менежментийн сертификаттай сургалт
  • Цахим санхүүгийн менежментийн сертификаттай сургалт
  • Цахим инновацын менежментийн сертификаттай сургалт
  • Цахим борлуулалт менежментийн сертификаттай сургалт
  • Цахим гүйцэтгэлийн менежментийн сертификаттай сургалт
  • Цахим эрсдэлийн менежментийн сертификаттай сургалт
  • Цахим үйл ажиллагааны менежментийн сертификаттай сургалт
  • Цахим технологи, дижитал шилжилтийн сертификаттай сургалт
  • Цахим жинхэнэ ба зохицон манлайллын сертификаттай сургалт

Холбоо барих

И-мэйл: info@glu.edu.mn

Утас: +976 99011662

Факс: +976 70131662

ГУИС-ийн 1-р байр 5 давхарт 101