ГУИС-д суралцах элсэгчдийг 2021 оны 8-р сарын 1-25-ны өдрүүдэд 9-18 цагийн хооронд их сургуулийн хичээлийн байранд бүртгэж суралцах гэрээ байгуулна.

Covid цар тахалтай холбоотойгоор элсэгч оюутан нь онлайнаар бүртгэлээ баталгаажуулах боломжтой ба анкет болон бусад шаардлагатай бичиг баримтын онлайн бүрдүүлэлтийг дараах линкээр орж баталгаажуулна уу:

Магистрант нь оюутан нь анкет болон бусад шаардлагатай бичиг баримтын онлайн бүрдүүлэлтийг дараах линкээр орж баталгаажуулна уу: