АНГЛИ ХЭЛНИЙ ЭСЭЭ БИЧЛЭГ, ИЛТГЭЛИЙН ТЭМЦЭЭН АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.