Ахисан түвшний сургуулийн магистрант, докторант, төгсөгчдийн дундах “Спорт өдөрлөг” амжилттай болж өндөрлөлөө.