Магистр, докторын зэрэг олгох мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Магистрын хөтөлбөр:

Хөтөлбөрийн нэрСуралцах хэлбэрСуралцах хугацаа  
Бизнесийн удирдлагаӨдөр1.5 жил
Боловсролын удирдлагаӨдөр1.5 жил
Эрүүл мэндийн боловсрол, удирдлагаӨдөр1.5 жил
Сэтгүүл зүйӨдөр1.5 жил
Эрх зүйӨдөр1.5 жил

Докторын хөтөлбөрүүд:

Хөтөлбөрийн нэрСуралцах хэлбэрСуралцах хугацаа  
Бизнесийн удирдлагаӨдөр3 жил
Боловсролын удирдлагаӨдөр3 жил