БАЙГУУЛЛАГЫН АХИЦ ДЭВШЛИЙН МАГАДЛАНГАА АМЖИЛТТАЙ ДАВЛАА.