ГАДААД МАГИСТРАНТУУДЫН МАГИСТРЫН АЖЛЫН СҮҮЛИЙН ХАМГААЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.