Глобал Удирдагч Их сургууль болон University of North America сургуулиуд хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа.